Hverdag i Strandlunden

BJ5C3679Her finder du nyttig information til hverdagen i Strandlunden

Antenneanlæg

Ishøj Kommune er ejer af fællesantenneanlæggets hovednet. Den daglige drift udføres af Kabelplus. Ved fejl kontaktes Kabelplus kundeservice på tlf. 71 99 29 91.

Parkering

Det er forbudt at parkere campingvogne, både, lastbiler, trailere o.lign. på vore parkeringspladser. Der er specielle parkeringspladser andre steder til dette.

Udlån af redskaber

Vi har trillebør, sækkevogn samt 2 stiger, hvoraf den ene er 12m høj, som kan lånes ved henvendelse på genbrugsgården.

Snerydning

Det påhviler den enkelte ejer at sørge for tilstrækkelig snerydning på gangsti/fortov som ligger op mod vedkommendes parcel.

Se også