Bestyrelsen

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen består pt. (april 2019) af:

Formand Michael Wiuff Pedersen, Vejledalen 108, tlf. 23 84 03 35

Kasserer Martin Guldager, Vejledalen 134, tlf. 40 11 47 41

Sekretær Anders Kelstrup, Vejledalen 170, tlf. 28 55 49 87

Medlem Jens Ingevall, Vejledalen 116, tlf. 40 20 76 27

Medlem Stefan G. Eriksen, Vejledalen 266, tlf. 28 97 66 06

Suppleant Anja Nielsen, Vejledalen 126

Suppleant Anne-Dorthe Kjærulff, Vejledalen 192

Det henstilles at opringning til bestyrelsen sker mellem kl. 18.00 og kl. 19.00. Forslag m.v. kan lægges i postkasserne.